Tag Archives: plastic in stomach of wildlife

Ang Kaplastikan ng Mundo (The World’s Plastic Waste)

Hindi na biro ang kaplastikan ng mundo. Dahil sa napapagkamalian itong pagkain ng mga isda at ibon, ito ang nagiging dahilan ng pagkamatay nito.  Marami nang mga ibon ang natatagpuang patay sanhi ng dami nang nakaing takip ng boteng plastik.  Maging ang mga tiyan ng mga isdang nahuhuli sa dagat ay puno na rin ng mga pirapirasong plastik na hindi natutunaw. Panoorin ang video.

Hindi na natin pwedeng iasa ang pagbabago sa gobyerno at sa ibang tao. Kailangan tayong kumilos at gumawa ng paraan para tuluyan nang malutas ang problemang ito.  Ang mga ibon at isda ay namamatay na ngayon dahil sa plastik. Kung hindi tayo kikilos ngayon wala nang dadatnang kalikasan ang mga susunod na henerasyon.

May mga ilang lungsod tulad ng Muntinlupa ang nagsimulang magtanggal ng plastik sa pamilihan. May mga “no straw days” o mga araw na hindi nag bibigay ng straw sa inumin ang mga kainan.  Pero higit pa diyan, kailangan tayo na mismo ang gumawa ng mga paraan para tuluyan nang mawala ang plastik sa pamumuhay natin. Ito ang mga pwede na nating gawin:

  • Magdala ng lalagyan na tela para hindi ka na bigyan ng plastik na lalagyan
  • Huwag nang kumuha ng plastic na lalagyan kug maaari.
  • Gumamit ng “mug” o basong hindi “disposable” pagkakain sa loob kainan, para hindi na dumagdag sa basurang plastik.
  • Iwasan bumili ng inuming nasa boteng plastic.

(Ang hirap mag Tagalog. Ayaw tanggapin ng spell checker at pilit ni Google na ipinatra-translate.) =)

The World’s Plastic Waste

The World’s plastic waste is killing our wildlife in ways and magnitudes that are alarming.  All the horror stories told about plastic is no longer a thing of the future.  It’s happening now. And we need to do something about it now.  We are recycling only about 5% of plastic because most plastic are non-recyclable.  The result is a massive build up of plastic waste discarded into our environment.  Please see the video.

There are already progressive cities in Metro Manila that have banned the use of plastic bags in groceries. But we mustn’t wait for government to carry out corrective measures. There are many things we can do to stop the use of plastic.  Here are some of the things you can do diligently (and ask friends and family to do the same):

  • Always bring a fabric bag with you when shopping.
  • Stop using plastic bags all together. Refuse them at the counter when purchasing stuff.
  • Use mugs or glasses made of glass when dining in a restaurants.  Refuse to be served in plastic or styro cups
  • Avoid buying drinks in plastic bottles
The need to stop the use of plastic is very urgent and we need to start now.